Inseguretat

 

 

Sortir, fugir

cridar, somiar

llibertat,

respecte i salut

pactes fiscals,

parats, indignats

La inseguretat

ens fa tremolar

La inseguretat

ens fa tremolar…

de por...

de por

 

No la volem,

no la deixarem entrar

Per on ha vingut

haurà de marxar...

 

Sortir, fugir

cridar, somiar

llibertat,

respecte i salut

pactes fiscals,

parats, indignats

La inseguretat

ens fa tremolar

La inseguretat

ens fa tremolar…

de por...

de por